sobota, 22 czerwcaŚwiat Nauki - magazyn popularnonaukowy

Tag: ocean

Tajemniczy mechanizm pływów: jak Księżyc i Słońce kształtują życie w oceanach

Tajemniczy mechanizm pływów: jak Księżyc i Słońce kształtują życie w oceanach

Planeta Ziemia
Pływy to jedno z najbardziej znanych i powszechnych zjawisk oceanicznych. Są to cykliczne zmiany poziomu wody, które zachodzą na wybrzeżach morskich i oceanicznych. Mechanizm powstawania pływów jest skomplikowany i związany z ruchem Ziemi i Księżyca. W tym artykule opiszemy, jak dokładnie powstają pływy, w jakich rejonach świata występują największe i najmniejsze pływy oraz jakie mają one znaczenie dla życia na Ziemi. Pływy są wynikiem grawitacyjnego oddziaływania między Ziemią, Księżycem i Słońcem. Księżyc krąży wokół Ziemi, a Ziemia razem z Księżycem krąży wokół Słońca. Oddziaływania grawitacyjne powodują, że woda na Ziemi jest przyciągana przez Księżyc, który jest znacznie bliżej niż Słońce. Siła przyciągająca powoduje, że woda podnosi się i tworzy pływy. Ruch Ziemi wokół Słońca t...