środa, 29 majaŚwiat Nauki - magazyn popularnonaukowy

Tag: szczyt klimatyczny

Walka o klimat: historia międzynarodowych szczytów klimatycznych

Walka o klimat: historia międzynarodowych szczytów klimatycznych

Klimat
W dzisiejszych czasach kwestie dotyczące zmian klimatu i ich wpływu na środowisko naturalne, jak również na życie ludzi, stały się tematem coraz bardziej dyskutowanym. Zmiany klimatu wpłynęły na nasze życie w taki sposób, że nie możemy ich już ignorować. Z tego powodu, w ciągu ostatnich kilku dekad, społeczność międzynarodowa podejmowała wiele działań, by zminimalizować wpływ ludzi na zmiany klimatu. Jednym z takich działań było organizowanie szczytów klimatycznych. Szczyty klimatyczne są corocznymi spotkaniami państw członkowskich ONZ, które zwołuje Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Celem tych spotkań jest omówienie problemów związanych ze zmianami klimatu oraz poszukiwanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie wpływu ludzi na te zmiany. W t...